Δημοσίευση Οδηγού Εφαρμογής Προγράμματος ΠΡΟΣΟΨΗ και των Παραρτημάτων του.

Έντυπα δράσης

Οδηγός της δράσης

Προδημοσίευση Οδηγού Εφαρμογής Προγράμματος ΠΡΟΣΟΨΗ.

Download

Q&A

Αρχείο Q&Α. – Με την έναρξη του προγράμματος θα αναρτηθεί η πρώτη έκδοση Q&A

Download

Παραρτήματα  Οδηγού

Προδημοσίευση Παραρτημάτων & Πρότυπων Εντύπων Προγράμματος ΠΡΟΣΟΨΗ.

Download

Υπολογισμός Επιδότησης

Πρότυπο Αρχείο για τον υπολογισμό της επιδότησης.

Download

© 2022 – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε – ΠΡΟΣΟΨΗ