Πρόγραμμα ΠΡΟΣΟΨΗ

ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το Πρόγραμμα ΠΡΟΣΟΨΗ παρέχει κίνητρα στους ιδιοκτήτες ακινήτων εντός του Δήμου Αθηναίων για την αποκατάσταση, συντήρηση και αισθητική αναβάθμιση των προσόψεων των κτιρίων.
Στο Πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν και να λάβουν επιδότηση όλα τα ιδιωτικά κτίρια: μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και διατηρητέα ακίνητα.

Μάθε Περισσότερα για το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα «ΠΡΟΣΟΨΗ» έχει ως βασικούς στόχους:

Δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλα τα ιδιωτικά κτίρια εντός των ορίων αρμοδιότητας του δήμου Αθηναίων.

Εξαιρούνται τα κτίρια ιδιοκτησίας του Δημοσίου, κτίρια ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

Το ποσοστό επιδότησης ορίζεται στο 100% των ανώτατων τιμών του κόστους εργασιών βάση του ΦΕΚ 1358/Β’/01.08.2007, ενώ το μέγιστο ποσό της επιδότησης είναι 6.000€ ανά κτίριο.

Για τα Διατηρητέα Κτίρια η επιδότηση των εργασιών προσαυξάνεται κατά 35% και η μέγιστη επιδότηση ορίζεται στις 7.200€

Στην περίπτωση που επιλεγεί μηχανικός εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης, η αμοιβή του επιδοτείται από το Πρόγραμμα με το ποσό των 400€.

Οι επιδοτούμενες εργασίες

Οι εργασίες που επιδοτεί το πρόγραμμα είναι οι εξής:

Στάδια προγράμματος

Τα βήματα διεξαγωγής του προγράμματος

προσοψη

Υποβολή Ερωτήματος

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και υποβάλλετε το ερώτημά σας

  ΑΝΑΠΛΑΣΗ Αθήνας Α.Ε

  Διεύθυνση

  Άγγελου Πυρρή 5, 11527 Αθήνα

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας

  2100083900

  Email

  © 2022 – ΠΡΟΣΟΨΗ